WIE ZIJN WIJ?

 

Wennekes-Trainingen is opgericht in de Achterhoek in 2013. Wij verzorgen diverse trainingen op het gebied van omgaan met agressie (beroepsgroepen), weerbaarheidstrainingen (specifieke doelgroepen), cursus zelfverdediging en Agressie Regulatie Trainingen (ART)

Wennekes-Trainingen is aangesloten bij het kwaliteitskeurregister Stichting Register Docent Gevaarsbeheersing. 

TRAINING OMGAAN MET AGRESSIE

Vrijwel iedereen heeft tijdens zijn werk weleens te maken gehad met agressie. Het is van belang om je veilig te voelen tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden. Agressie komt in allerlei soorten en maten voor en kan onder andere resulteren in gevoelens van angst of stressklachten veroorzaken. Dit kan uiteindelijk leiden tot handelingsverlegenheid, werkgerelateerde conflicten en ziekteverzuim.  Leren omgaan met agressie en emoties is dus van groot belang.

Wij verzorgen diverse cursussen en trainingen op het gebied van omgaan met agressie voor beroepsgroepen. We leren medewerkers in de Zorg & Welzijn, publieke taak, bedrijfsleven en onderwijs om spanningsvol gedrag te herkennen en bieden hen  handvatten om hier mee om te gaan. Door middel van training wordt de mentale en fysieke weerbaarheid vergoot, werken wij aan een hoger zelfbewustzijn en kunnen medewerkers daadkrachtiger handelen. 

 

MAATWERK

Een standaard cursus bestaat voor ons niet. Daarom zijn al onze trainingen op maat gesneden voor iedere opdrachtgever. In overleg met de opdrachtgever wordt de precieze opleidingsvraag in kaart gebracht. 

Binnen de cursus wordt de koppeling gemaakt naar de werksituatie. Er wordt uitgebreid ingegaan op de theorie van agressie, communicatie, conflicthantering, juridische kennis en gedragswetenschappelijke aspecten. 

Wennekes Trainingen werkt samen met co-trainers en zet indien nodig trainingsacteurs in die ervaring hebben met het werkveld. Zo worden diverse situaties nagebootst en een zo realistisch mogelijk beeld gecreëerd. 

Wilt u meer informatie neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. 

 

WEERBAARHEID

Helaas is het een feit dat vandaag de dag veel mensen zich in onze maatschappij kwetsbaar en onveilig voelen. Dit gevoel vertaalt zich in onzekerheid in conflictsituaties. Voorbeelden hiervan kunnen zijn dat men angst heeft om ’s avonds nog de deur uit te gaan of langs een groep jongeren te lopen. Deze gevoelens van angst en onmacht kunnen leiden tot beperkingen in het dagelijks functioneren.

Het is dus van belang om je weerbaar op te stellen!

De weerbaarheidstraining die wij verzorgen is op maat en richt zich zowel op de mentale als de fysieke aspecten om de weerbaarheid te vergroten. 

JEZELF DE BAAS

is een psycho-fysieke training voor jongeren met gedragsproblemen. Dit programma is ontwikkeld als antwoord op de stijgende vraag naar hulp voor deze jongeren. Jezelf de Baas is gebaseerd op de Agression Replacement Training (ART) van de stichting Werken met Goldstein. Deze training wordt in verschillende landen toegepast door hulpverleningsinstanties voor mensen die problemen ervaren in het reguleren van spanning. Jezelf de Baas is een praktische variant van ART waarbij de jongere met gedragsproblemen centraal staat. Door gebruik te maken van een praktische methodiek wordt de cursist geleerd op adequate wijze met hun agressieve gedrag om te gaan. Reflectie op eigen handelen en het verschaffen van inzicht hieromtrent zijn belangrijke onderdelen. Blijvende gedragsveranderingen bij de cursist is het uiteindelijke doel.

Wennekes-Trainingen biedt ook maatwerk ART voor (jong) volwassenen. 

TRAIN-DE-TRAINER

Ben jij een trainer, professional in de zorg, therapeut of docent en wil je de training Jezelf de Baas volgen? Wij bieden een 2-daagse ‘Train-de-Trainer’ opleiding voor professionals die met deze jongeren werken en hun begeleiden. Deze opleiding is CRKBO erkend (beroepsregister korte opleidingen) en geregistreerd bij het lerarenregister, die recht geeft op punten (nascholing) voor leraren. Je ontvangt een syllabus en werkboek zodat je na afloop van de training zelf aan de slag kan als trainer van Jezelf de Baas. 

Het is ook mogelijk om de Train-de-Trainer opleiding op locatie (in company) te volgen. 

Bij voldoende deelname zal de eerst volgende Train-de-Trainer van start gaan op:

– 22 april ‘21 09.00-16.00

– 29 april ‘21 09.00-16.00

Locatie: Budocentrum Winterswijk

Wil je graag meer informatie over deze cursus? Neem dan gerust contact met ons op.

WENNEKES - TRAININGEN

 +31 (6) 20800004
info@wennekes-trainingen.nl

Meer informatie? Gebruik dan het onderstaande contactformulier

    Contact