Wie zijn wij?

 

Wennekes-Trainingen is een trainingsbureau in de Achterhoek sinds 2013. Wij verzorgen diverse trainingen op het gebied van omgaan met agressie voor beroepsgroepen, weerbaarheidstrainingen voor specifieke doelgroepen, cursus zelfverdediging en Agressie Regulatie Trainingen (ART). 

Wennekes-Trainingen is aangesloten bij het kwaliteitskeurregister Stichting Register Docent Gevaarsbeheersing. 

CRKBO_Docent
SRDG_Keurmerk_GS

Training Omgaan  met agressie


Vrijwel iedereen heeft tijdens zijn werk weleens te maken gehad met agressief gedrag. Professionals willen zich veilig voelen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Agressie komt in allerlei vormen en maten voor. Agressie kan zorgen voor stress en angst. Het is belangrijk om hier iets mee te doen. Agressie kan namelijk voor stress zorgen. En veel stress kan leiden tot grotere problemen waaronder onzekerheid, niet meer naar het werk durven, problemen in teamverband, conflict vermijdend werken of langdurige uitval als gevolg. Leren omgaan met agressie en emoties is dus van groot belang.

Wij verzorgen diverse cursussen en trainingen op het gebied van omgaan met agressie voor beroepsgroepen. We leren medewerkers in de Zorg & Welzijn, Publieke taak, bedrijfsleven en onderwijs om spanningsvol gedrag te herkennen en bieden hen  handvatten om hier mee om te gaan. Door middel van training wordt de mentale en fysieke weerbaarheid vergoot, werken wij aan een hoger zelfbewustzijn en kunnen medewerkers daadkrachtiger handelen. 

 Wij geloven alleen in maatwerk; 

Een standaard cursus bestaat voor ons niet. Daarom zijn al onze training op maat gesneden voor iedere opdrachtgever. Iedere situatie is namelijk anders en dit vereist ook een training op maat. Samen in overleg met de opdrachtgever wordt de precieze opleidingsvraag in kaart gebracht, welk beleid geld er rondom grensoverschrijdend gedrag? Is er wetgeving waarmee rekening dient gehouden te worden? Welke kwaliteiten aanwezig zijn reeds aanwezig binnen de organisatie? Wanneer dit helder is, wordt er een cursus op maat ontwikkeld.

Binnen de cursus wordt de koppeling gemaakt naar de werksituatie. Er wordt uitgebreid ingegaan op de theorie van agressie, communicatie, conflicthantering, juridische kennis en gedragswetenschappelijke aspecten. 

Met behulp van co-trainers en acteurs die ervaring hebben met het werkveld kunnen diverse situaties worden nagebootst om zo een realistisch beeld neer te zetten. De vraag die centraal staat is; wat verstaan we onder acceptabel gedrag, wat verstaan we onder onacceptabel gedrag en hoe gaan we hier mee om?

Wilt u meer informatie neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. 

 

WEERBAARHEID

Helaas is het een feit dat vandaag de dag veel mensen zich in onze maatschappij kwetsbaar en onveilig voelen. Dit gevoel vertaalt zich in onzekerheid in conflictsituaties. Voorbeelden hiervan kunnen zijn dat men angst heeft om ’s avonds nog de deur uit te gaan of  langs een groep jongeren te lopen die staan te wachten bij een lift of in het dorp.

Wanneer dit niet tijdig wordt herkend en begrensd zal het grensoverschrijdende gedrag van dader aanwezig blijven of zelfs verergeren. Het  kan zelfs voorkomen dat deze mensen het grensoverschrijdende gedrag gaan uitbreiden. Daders kunnen ook agressie of geweld gaan gebruiken omdat men iets van je wil. Deze gevoelens van angst en onmacht leiden tot beperkingen in het dagelijks functioneren en tot het verminderen van een algemeen gevoel van welzijn.

Het is dus van belang om je weerbaar op te stellen!

De weerbaarheidstrainingen die Wennekes-Trainingen verzorgt zijn trainingen op maat en worden gegeven aan specifieke doelgroepen. Tijdens de training worden er diverse technieken aangeleerd om een dreigende situatie te herkennen en hiermee om te gaan. Hierbij ligt de nadruk op welke lichaamstaal de ander laat zien maar ook op wat men zelf uitstraalt.

Ook zullen er middels technieklessen en rollenspellen technieken worden aangeleerd om een aanval af te weren of over te nemen. Ook zal er veel aandacht zijn voor het mentale aspect. Er zal ruimschoots worden ingegaan op het vraagstuk waarom sommige mensen juist wel slachtoffer worden en andere niet. Hoe kiest een dader zijn mogelijke slachtoffer? En hoe kom je zelfverzekerder over? En hoe zit het met de juridische kant rondom zelfverdediging?

Wil jij graag stevig in je schoenen staan en wil je meer informatie neem dan vrijblijvend contact met ons op.


Meer Info

“Jezelf de Baas”

“Jezelf de baas” is een psycho-fysieke training voor jongeren met gedragsproblemen. Dit programma is ontwikkeld als antwoord op de stijgende vraag naar hulp voor deze jongeren. Binnen de cursus wordt veel gebruikt gemaakt van diverse martial arts. Het gebruik van martial arts is niet het doel maar een middel om te leren omgaan met de eigen agressie van de cursist. “Jezelf de Baas” is gebaseerd op de Agression Replacement Training (ART) van de stichting Werken met Goldstein. Deze training wordt in verschillende landen toegepast door hulpverleningsinstanties voor mensen die problemen ervaren in her reguleren van spanning. “Jezelf de baas” is een praktische variant van ART waarbij de jongere met gedragsproblemen, tussen de 12 en 25 jaar oud, centraal staat. Door gebruik te maken van een praktische methodiek worden jongeren geleerd op adequate wijze met hun agressieve gedrag om te gaan. Reflectie op eigen handelen en het verschaffen van inzicht hieromtrent zijn belangrijke onderdelen. Blijvende gedragsveranderingen bij de jongeren is het uiteindelijke doel.


MEER INFO

Train-de-Trainer “Jezelf de Baas”

Naast de trainingen “Jezelf de Baas” die wij aan jongeren geven hebben wij een 2 daagse ’train de trainer’ opleiding ontwikkeld voor professionals die met deze jongeren werken en hun begeleiden. Deze opleiding is CRKBO erkend ( beroepsregister korte opleidingen ) en geregistreerd bij het lerarenregister, die recht geeft op nascholingspunten voor leraren.

Het is ook mogelijk om de ’train de trainer’ opleiding op locatie te volgen. Deze ‘in-company’ training kan veel voordeliger uitvallen bij meerdere deelnemers.

 

Wie gingen u voor?

De_Lichtenvoorde
Humanitas
OBS_Walien
Opvang_Uniek
Van_Emden
RSG_Ter_Apel
160AD196-1102-4B58-9F77-CE1495808219
Marienveldsbelang

Vorige
Volgende

WENNEKES – TRAININGEN

 +31 (6) 20800004
info@wennekes-trainingen.nl

Wilt u meer informatie? Gebruik dan het onderstaande contactformulier